Chuyên đề cấu tạo số tự nhiên

Chuyên đề cấu tạo số tự nhiên

Khái niệm :

Các chữ số tự nhiên : 0, 1, 3, 4 , 5, 6 , 7 , 8, 9

Số tự nhiên có hai chữ số : \overline{ab}=10a+b  ( a, b là chữ số tự nhiên và a ≠ 0).

Số tự nhiên có ba chữ số : \overline{abc}=100a+10b+c  ( a, b, c là chữ số tự nhiên và a ≠ 0).

Bài tập có lời giải : Read more…Hit Counter provided by Sign Holder