Ôn thi tuyển sinh lớp 10 – môn Toán

ĐẠI SỐ

1. Chuyên đề  căn bậc hai : Xem chi tiết (file PDF)

2. Chuyên đề hàm số bậc nhất :  y = ax  + b Tải về (file PDF)

HÌNH HỌC.

1. Chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác vuông . Xem (File PDF)

 


đề cương ôn thi môn toán lớp 9 học kì 1

Kiểm tra môn toán lớp 9 học kỳ 1 q10 năm 2010 – 2011

Bài 1 (3 điểm ): rút gọn biểu thức sau :

a) A=\sqrt{7}- \frac{1}{2}\sqrt{28} -20\sqrt{0,07} +\frac{1}{5}\sqrt{175}

b) B=\frac{1}{\sqrt{7} +\sqrt{3}} +\frac{1}{\sqrt{7} -\sqrt{3}}

c) \frac{\sqrt{15} -\sqrt{5}}{1-\sqrt{3}} -\sqrt{21+4\sqrt{5}}

Bài 2 (2 điểm ):

Cho (d1) : y = \frac{1}{2}x và (d2) : y = -2x + 5

a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm M của (d1) và (d2).

c) Gọi A là giao điểm của (d2) và trục hoành. Tìm diện tích tam giác OMA.

Bài 3 (1 điểm ): tìm x biết :

a) 5\sqrt{8-4x} -3\sqrt{2-x} =7

b) \sqrt{(-x)^2}=(-2)^2

Bài 3 (4 điểm ) :

Cho đường tròn (O; R) và M là một điểm ở ngoài đường tròn . từ M vẽ tiếp tuyến MA của đường tròn (O; R) với A là tiếp điểm. vẽ AH vuông góc với OM tại H, tia AH cắt (O) tại B.

a) Chứng minh OM là tia phân giác của góc AOB.

b) Chứng minh BM là tiếp tuyến của đường tròn (O).

c) Cho AB = \frac{4R\sqrt{2}}{3} . tính AH, OH, OM, AM theo R.

d) Đoạn thẳng OM cắt (O) tại I. chứng minh rằng điểm I cách đều ba cạnh tam giác ABM.

e) Gọi S là diện tích tam giác ABM, p là nữa chu vi tam giác ABM; r = IH. So sánh tỉ số S/r và p.

Hết.

 

Bộ đề ôn tập môn toán lớp 9 học kì 1 : De cuong on  thi mon toan lop 9 hoc ki 1


Góc có đỉnh nằm bên trong – bên ngoài đường tròn

Góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn

Góc có đỉnh nằm bên ngoài đường tròn

Góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn :

Định nghĩa :

Góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn là góc có đỉnh là giao điểm của hai dây cung (hoặc tiếp tuyến) và giao điểm nay nằm bên trong đường tròn. Hai cung nằm bên trong góc gọi là hai cung bị chắn. Read more…


Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

–o0o–

Định nghĩa :

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung là góc có đỉnh nằm trên đường tròn, tại đỉnh là tiếp điểm của một tiếp tuyến và một dây đi qua đỉnh. Cung nằm bên trong góc gọi là cung bị chắn. Read more…


Đề cương ôn tập hình học lớp 9 học kỳ 2 (hướng giải dẫn chi tiết)

Đề cương ôn tập hình học lớp 9 học kỳ 2 (hướng giải dẫn chi tiết)

Bài 1 :

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. đường tròn (O) có đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại E và D. BD và CE cắt nhau tại H.

  1. Chứng minh : H là trực tân của tam giác ABC. Read more…Hit Counter provided by Sign Holder