đề cương ôn thi môn toán lớp 9 học kì 1


Kiểm tra môn toán lớp 9 học kỳ 1 q10 năm 2010 – 2011

Bài 1 (3 điểm ): rút gọn biểu thức sau :

a) A=\sqrt{7}- \frac{1}{2}\sqrt{28} -20\sqrt{0,07} +\frac{1}{5}\sqrt{175}

b) B=\frac{1}{\sqrt{7} +\sqrt{3}} +\frac{1}{\sqrt{7} -\sqrt{3}}

c) \frac{\sqrt{15} -\sqrt{5}}{1-\sqrt{3}} -\sqrt{21+4\sqrt{5}}

Bài 2 (2 điểm ):

Cho (d1) : y = \frac{1}{2}x và (d2) : y = -2x + 5

a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm M của (d1) và (d2).

c) Gọi A là giao điểm của (d2) và trục hoành. Tìm diện tích tam giác OMA.

Bài 3 (1 điểm ): tìm x biết :

a) 5\sqrt{8-4x} -3\sqrt{2-x} =7

b) \sqrt{(-x)^2}=(-2)^2

Bài 3 (4 điểm ) :

Cho đường tròn (O; R) và M là một điểm ở ngoài đường tròn . từ M vẽ tiếp tuyến MA của đường tròn (O; R) với A là tiếp điểm. vẽ AH vuông góc với OM tại H, tia AH cắt (O) tại B.

a) Chứng minh OM là tia phân giác của góc AOB.

b) Chứng minh BM là tiếp tuyến của đường tròn (O).

c) Cho AB = \frac{4R\sqrt{2}}{3} . tính AH, OH, OM, AM theo R.

d) Đoạn thẳng OM cắt (O) tại I. chứng minh rằng điểm I cách đều ba cạnh tam giác ABM.

e) Gọi S là diện tích tam giác ABM, p là nữa chu vi tam giác ABM; r = IH. So sánh tỉ số S/r và p.

Hết.

 

Bộ đề ôn tập môn toán lớp 9 học kì 1 : De cuong on  thi mon toan lop 9 hoc ki 1